Visie/Werkwijze

Mijn visie is dat elk kind de kracht heeft om met een beetje hulp zijn of haar problemen op te lossen.

Kinderen hebben vaak meer invloed dan ze denken. Uitgangspunt vormt voor mij de verklaring van de Rechten voor het kind (VN 1959); Elk kind heeft recht om gehoord gezien, begrepen en gerespecteerd te worden. De wil, wens en mogelijkheden van het kind staan bij mij centraal.

Waarom “Achter het stuur” ?

Je kunt als kind op verschillende manieren met problemen en emoties omgaan. Je kunt wegkruipen of van je afslaan (soms letterlijk) of steeds boos zijn. Maar je kunt ook het heft in eigen hand nemen. Als het ware “Achter het stuur” gaan zitten en met de verkregen inzichten het gevoel hebben dat je invloed hebt op je situatie. Dat bedoel ik met “Achter het stuur”.

De werkwijze is van invloed op meerdere nivo’s, sociaal emotioneel, mentaal en gedrag.

Door praktische oefeningen en activiteiten die dicht bij het kind liggen komt het tot inzicht en groei. Ook maak ik onder anderen gebruik van diverse materialen en spellen, visualiseren en opstellingen.

De weg wordt vrij gemaakt. Het is een bewustwordingsproces bij het kind. Het kind voelt zich meer en meer verbonden met zijn eigen wijsheid en krijgt meer zelfvertrouwen.

Ik huur een ruimte in Alkmaar of in Heerhugowaard. Ook kom ik wel thuis en op school. Het kind staat bij deze keuze centraal.